گروه موسیقی ایرانی «چکاوک» پیش از کنسرت در شهر الکسندریای ویرجینیا

17 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه موسیقی «چکاوک» به رهبری نادر مجد سالهاست که در شرق آمریکا فعالیت می کند و در برنامه های فرهنگی و کنسرت های مختلفی به هنرنمایی پرداخته است، گزارش بهنود مکری از تمرینات این گروه در کالج نوا در ایالت ویرجینیا