سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: پیگیر اخبار بازداشت شهروند ایرانی آمریکایی در ایران هستیم

01 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر می رسد سپاه پاسداران به طور روز افزونی ایرانیانی را که تابعیت دوگانه دارند هدف قرار داده است. رضا رابین شاهینی آخرین نمونه از آمریکاییان ایرانی تباری است که برای دیدار خانواده اش به گرگان رفته و در آنجا بازداشت شده است.