سردبیر واشنگتن پست اتهامات منتسب به رضائیان را «مضحک» دانست

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روزنامه واشنگتن پست اتهامات منتسب به جیسون رضائیان،خبرنگار ایرانی تبار خود در تهران را ردکرده و آنها را که شامل اتهام جاسوسی می شود،بی اساس می داند.جیسون رضائیان بیش از نه ماه است در زندان اوین بسر می برد.سردبیر این روزنامه می گوید که فعالیت روزنامه نگاری جیسون مورد ستایش مقامات ایران بوده است.