بازتاب بین المللی فعالیت های داعش

28 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با بالا گرفتن تنشها درعراق/ وزیر امور خارجه آمریکا از آمادگی واشنگتن برای همکار ی با ایران جهت مقابله با داعش در عراق/ خبر داد. وزیر امور خارجه بریتانیا هم درگفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف/ وزیرامورخارجه ایران/ درباره بحران جاری در منطقه صحبت کردند.