افزایش تلاش جمهوری اسلامی همزمان با نزدیک شدن احتمال خروج نیروهای آمریکایی از عراق

13 اسفند 1397