نشست اندیشکده هادسون: چرا آمریکا و اروپا درباره تعامل با ایران اختلاف دارند

01 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اندیشکده هادس,ن روز گذشته میزبان نشستی با موضوع ضرورت همکاری بین آمریکا و اتحادیه اروپایی برای دستیابی به صلح در خاورمیانه بود. کارشناسان در این بحث به وجود واگرایی سیاستگذاری بین واشنگتن و بروکسل در نحوه تعامل با ایران دیدگاههای خود را ارائه دادند.