کمیته سنا با قطعنامه دو حزبی خواستار آزادی زندانیان آمریکایی از ایران شد

14 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمیته روابط خارجی سنا روز پنجشنبه قطعنامه ای فراحزبی را به اتفاق آرا تصویب کرد که از دولت ایران خواهان آزادی بی درنگ شهروندان و دارندگان گرین کارت آمریکا از زندانهای ایران شد و از دولت پرزیدنت ترامپ خواست آزادی آنان را در بالاترین اولویتهای خود قرار دهد. گزارش شهلا آراسته