رد ادعای دروغ جمهوری اسلامی؛ هوک: آمریکا صادرات محصولات کشاورزی به ایران را تحریم نکرد

02 مرداد 1398