رد ادعای دروغ جمهوری اسلامی هوک: آمریکا برای کمک های بشر دوستانه معافیت داده است

02 مرداد 1398