رد ادعای دروغ جمهوری اسلامی؛ هوک: آمریکا فناوری مرتبط با ارتباطات در ایران را تحریم نکرد

02 مرداد 1398