برایان هوک نماینده ویژه در امور ایران: تحریم موجب شده ایران حتی نتواند هزینه‌های نظامی کند

24 مهر 1398