نماینده ویژه آمریکا در امور ایران: از هر فرصتی برای ملاقات ایرانیان خارج از کشور استفاده می کنیم

26 آذر 1397