تفاوت نگرش آمریکا و اروپا به توافق اتمی

19 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ساعاتی پیش، سمیناری در مورد نقش اروپا در کمک به اجرائی کردن توافق اتمی جامعه بین الملل با تهران، و با همکاری گروه بین المللی بحران و موقوفه کارنگی برای صلح بین الملل، در واشنگتن برگزار شد.