آمریکا: اختلاف‌های عمده‌ای با جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای داریم

02 اردیبهشت 1400