تد کروز: برای نقض توافق توسط جمهوری اسلامی، باید همه تحریم‌ها علیه ایران بازگردند

15 آبان 1398