گفتگو با خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون درباره تنش در خاورمیانه بعد از کشته‌شدن سلیمانی

16 دی 1398