جان بولتون: ایران هنوز تلاشی برای کنارگذاشتن برنامه هسته‌ای خود نشان نداده است

24 مرداد 1398