نوزاد ۴ ماهه ایرانی به زودی در آمریکا تحت عمل جراحی قلب قرار خواهد گرفت

23 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تیم پزشکی بیمارستان کودکان دورن بکر در پورتلند کالیفرنیا می گویند، فاطمه رِشاد شیرخوار ۴ ماهه ایرانی به زودی تحت عمل جراحی قلب باز قرار خواهد گرفت. فاطمه دچار یک ناهنجاری نادر و مادرزادی قلب به نام جابجایی شریانهای ریوی و آئورت است.