اپلیکیشنی برای مقابله با خشونت های جنسی در ایران

04 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان غیرانتفاعی یونایتد فور ایران یا اتحاد برای ایران، مستقر در کالیفرنیای آمریکا، اپلیکیشن هایی می سازد تا به مردم ایران برای روبرو شدن با خشونت های جنسیتی، حقوق زنان و دیگر چالش های موجود در ایران، کمک کند. آخرین اپ ِ این سازمان ، میچکا نام دارد که در باره تجاوز جنسی به کودکان است.