الن ایر: از برنامه موشکی ایران نگرانیم اما بر اجرای برجام سایه نمی‌اندازد

01 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

الن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا به صدای آمریکا می‌گوید که اگرچه آمریکا از برنامه موشکی ایران نگران است اما این موضوع بر اجرای توافق هسته‌ای تاثیرگذار نخواهد بود و مذاکرات ادامه می‌یابد.