نسخه کامل نشست کمیته فرعی کنگره درباره «وضعیت گروگانهای آمریکایی در ایران» و شهادت اعضای خانواده آنها

16 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جلسه کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان با عنوان «وضعیت گروگانهای آمریکایی در ایران» روز پنجشنبه با حضور اعضای خانواده لوینسون، ذکا و نمازی برگزار شد. See Less