نسخه کامل گفتگو با مدیرکل ایرانی‌تبار وزارت خارجه آمریکا در امور مالی و تحریم‌ها

28 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مایکل لیپین از بخش فارسی صدای آمریکا در مصاحبه ای اختصاصی با دیوید پیمان، مدیر کل ایرانی تبار وزارت خارجه آمریکا در امور مالی و تحریم ها درباره تحریم جمهوری اسلامی، ساز و کار ویژه اروپا برای ارتباط با تهران و تحریم نبودن دارو و غذا گفتگو کرده است: