بهنام طالبلو: امیدوارم کاهش بودجه وزارت خارجه آمریکا بر سیاست کلیدی از جمله درباره ایران تاثیر نداشته باشد

08 فروردین 1398