گزارش سخنرانی وزیر خارجه آمریکا در جمع خانواده زندانیان و گروگان‌های آمریکایی در دیگر کشورها

14 فروردین 1398