اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره اقدامات بدخواهانه جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی

25 فروردین 1398