گفتگو با جان هانا مشاور ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها درباره تجارت شرکت‌ها با جمهوری اسلامی

06 اردیبهشت 1398