تاکید یک عضو ارشد مجلس نمایندگان درباره اجماع در آمریکا علیه تحریم ایران

17 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک عضو ارشد مجلس نمایندگان آمریکا وجود همبستگی در کنگره این کشور را برای وضع تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار داده است. گزارش رامش راسخ