کارشناسان: بازدارندگی ایران هدف عمده آمریکا از افزایش توان نظامی اش در منطقه است

04 خرداد 1398