فرمانده پیشین سنتکام: کشورهای عربی می‌دانند درگیری ایران و آمریکا به ضرر آنهاست

05 اسفند 1398