وزیر خارجه آمریکا می‌گوید برای مذاکره با ایران آماده است اما تهران باید رفتارش را تغییر دهد

30 بهمن 1398