عضو کنگره آمریکا: رژیم ایران باید از سوریه خارج شود؛ مردم ایران این را می‌خواهند

17 آذر 1398