خبرنگار صدای آمریکا: صحبت‌هایی درباره جنبه قانونی اهداف فرهنگی هست و این کار می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود

15 دی 1398