گفتگو با خبرنگار صدای آمریکا در پنتاگون درباره آخرین تحولات نظامی آمریکا علیه ایران

15 دی 1398