خبرنگار صدای آمریکا: هنوز هیچ گزارشی از کشته‌شدن آمریکایی‌ها در عراق مخابره نشده است

18 دی 1398