واکنش‌ها به طرحی در سنای آمریکا برای کاهش اختیارات رئیس جمهوری برای جنگ احتمالی با ایران

25 دی 1398