گفتگو با لی زلدین، عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا درباره سرکوب معترضان در ایران

30 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نسخه کامل گفتگو با «لی زلدین» عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا درباره سرکوب معترضان در ایران. او به صدای آمریکا گفت: میلیون‌ها ایرانی دهه‌هاست که به دنبال یک ایران دموکراتیک هستند