گزارش خبرنگار صدای آمریکا از واکنش وزارت دفاع و تاکید بر نقش ایران در حمله نفتکش‌ها

24 خرداد 1398