پاسخ مقام وزارت خارجه آمریکا به خبرنگار صدای آمریکا درباره مبارزه با تروریسم سپاه پاسداران

10 آبان 1398