گزارش فرهاد پولادی از مقابل دادگاه رسیدگی به شکایت آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی برای دریافت غرامت

12 آذر 1397