تحلیلگر آمریکایی: هنوز هم ایران در قالب برجام می‌تواند هواپیما بخرد اما سابقه تهران بد است

28 آذر 1397