امانوئل اتولنگی: ادامه مشکل شرکت های هواپیمایی ایران برای تهیه سوخت نشان از جدیت آمریکا در تحریم‌ها دارد

28 آذر 1397