تحلیلگر آمریکایی: تلاش ایران برای توقیف نفتکش ها نشان اثر تحریم ها بر جمهوری اسلامی است

15 مرداد 1398