وزیر خارجه آمریکا درباره «دلسوزی دروغین» خامنه ای برای مردم فلسطینی توئیت کرد

20 مرداد 1398