گرامیداشت یاد قربانیان کشتار ۶۷ در مراسمی مقابل کنگره آمریکا با حضور قانونگذاران آمریکایی

22 شهریور 1398