گفتگو با یکی از مدیران شورای آتلانتیک درباره تصمیم پرزیدنت ترامپ برای محدودیت ورود مقامات ایران

06 مهر 1398