جولین کسترو از داوطلبان نامزدی حزب دموکرات می‌گوید خروج پرزیدنت ترامپ از برجام اشتباه بود

24 مهر 1398