تحلیلگر آمریکایی: پمپئو انتظار دارد کشورهای دیگر از تحریم ایران حمایت سیاسی کنند

18 تیر 1398