گفتگو با منشه امیر درباره تحریم ظریف و تمدید معافیت هسته‌ای؛ آمریکا می‌خواهد بخش غیرهسته‌ای و پزشکی توافق ایران به نفع مردم کار کند

10 مرداد 1398