آمریکا همزمان با تحریم ظریف معافیت هسته‌ای ایران را برای ۹۰ روز دیگر تمدید کرد

10 مرداد 1398