گبرد نامزد دموکرات درباره ایران: تحریم های پرزیدنت ترامپ علیه ایران بر مردم فشار وارد می کند

10 مرداد 1398